4 giai đoạn cuộc đời, đọc và suy ngẫm.

sách hay nên đọc

Hãy đọc và suy ngẫm bài viết để biết bạn đang ở giai đoạn nào (hay đang mắc kẹt ở giai đoạn nào), nó định hình cuộc sống của bạn ra sao và suy ngẫm về chuyện liệu bạn muốn sống cuộc đời của mình như nào? Đời không như mơ. Rồi bạn chết. Vậy nên, […]