Chiếc chìa khóa vàng của Buratino

700,000VND

CHIẾC CHÌA KHÓA VÀNG HAY TRUYỆN LY KỲ CỦA BURATINÔ

NXB Cầu Vồng, xuất bản lần đầu

Sách bìa cứng, gáy sách bị như hình, nội dung tốt.