Độc Hành – NXB: Sông Kiên, năm 1972

Độc Hành (L’Homme Qui Voyagea Seul)
Tác giả: C. Virgil Gheorghiu
Biên dịch: Lê Thị Duyên – Người Sông Kiên
NXB: Sông Kiên, năm 1972
* Sách gáy sửa lại, tờ đầu rách góc tí (như hình)