Kiến và Chim Bồ Câu

520,000VND

Tác giả: Lép Tôn-xtôi

Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm xuất bản 1984