Hiếu Cổ Đặc San (trọn bộ 6 cuốn)

Hiếu Cổ Đặc San trọn bộ 6 cuốn (bản gốc)
Tác giả: Vương Hồng Sển 
Nhà xuất bản: Tác giả tự xuất bản
Năm xuất bản: 1970