Hoa Hồng Trắng Đêm Giáng Sinh – NXB Sao Mai 1967

Hoa Hồng Trắng Đêm Giáng Sinh
Tác giả: Selma Lagerlof (Giải Nobel)
Biên dịch: Hải Nguyên
In tại nhà in Sao Mai, năm 1967