Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa

3,500,000VND

Tác giả: Vương Hồng Sển
Hình thức bìa: Bản in đầu
Ngày xuất bản: năm 1971