Ở XỨ CỎ RẬM – NXB Cầu Vồng

400,000

Ở XỨ CỎ RẬM – sách Cầu Vồng năm 1988

Tác giả: VLAĐIMIA BRAGHIN

Giấy dầy tốt , in màu.