OSS 117 – Bí Mật F112 (Tiểu Thuyết Gián Điệp, Phóng Tác)

OSS 117 – Bí Mật F112 (Tiểu Thuyết Gián Điệp, Phóng Tác)
Tác giả: Khách Giang Hồ
NXB: Dị Tưởng, in ấn lần đầu năm 1974