Phong Lưu Cũ Mới – Hiếu Cổ Đặc San tập 1

Tác giả: Vương Hồng Sển
Hình thức bìa: Bản in đầu
Ngày xuất bản: năm 1971