Quê xứ con người

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

Quê xứ con người là tiếng hát của một hành tinh kỳ diệu… Trong lao lực, trong cận kề gian nguy và cái chết, tác giả đã nhớ, đã tin và ca ngợi cái cao cả của tâm hồn, cái đẹp của những tình cảm giản dị của con người, như tình bạn, tình yêu…