Russian Folk tales

200,000

NXB: Raduga Publishers 1986

Tình trạng: Sách đẹp bìa cứng, in hình màu, chữ to rỏ nét