Sống mà nhớ lấy

100,000VND

Sống Mà Nhớ Lấy ( Tiểu Thuyết, Giải Thưởng Quốc Gia Liên Xô Năm 1977 )

Tác giả: Valentin Raxputin
Dịch giả: Thái Hà
NXB: Tác phẩm mới & Hội Nhà văn VN  1985
Tình trạng: Nguyên vẹn, rất tốt