THE ANT AND THE PIGERON

300,000VND

Tác giả: Lép Tôn-xtôi

Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng Mát-xcơ-va

Năm xuất bản 1984