Thơ Tơ Sương – Quỳnh Dao xuất bản năm 1965

“Tuổi xanh hoa gấm mộng buông trôi,
Để nắng thời gian nhạt sắc đôi
Dấu nhẹm u hoài trong nhịp bước,
Ngẩng đầu kiêu hãnh dáng mai tươi.”
Thơ Tơ Sương
Tác giả: Thi Sĩ Vân Nương
Quỳnh Dao xuất bản năm 1965