Tướng Lâm Kỳ Đạt

“Tướng Lâm Kỳ Đạt” là một trong những tác phẩm viết cho thiếu nhi đặc biệt nổi tiếng của nhà văn Hoàng Văn Bổn. Những năm 60 của thế kỉ XX, “Tướng Lâm Kỳ Đạt” là một trong bốn cuốn sách được thiếu nhi cả nước đặc biệt yêu thích.