Vật lý giải trí – NXB Mir bộ 2 cuốn

350,000VND

Tác giả: Ia.I.Perelman
NXB: Mir 1989
Tình trạng: Sách tốt, 446 trang khổ 10.5X16.5