Tuyển tập Solokhop – NXB Cầu Vồng

200,000VND

NXB: Cầu Vồng 1987

Tình trạng: Sách đẹp, nguyên vẹn gáy bìa, 622 trang