Những ngọn cờ trên tháp – NXB Cầu Vồng

120,000VND

Tác giả: Makarenkô
Người dịch: Lê Đức Mẫn
Năm xuất bản: 1982
Nhà Xuất bản: Cầu Vồng.