Hiệu sách cũ Kim
sách xưa sài gòn

SÁCH NGÀY HÔM NAY
Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Bác Sỹ Ai Bô Lit – NXB Cầu Vồng

1,000,000VND

Tác phẩm kinh điển

Bộ sách Harry Potter full 7 tập

800,000VND

Sách cũ

Bình Minh Mưa

100,000VND
170,000VND

Sách Lịch sử

Sài Gòn Năm Xưa

200,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Mọi thứ còn ở phía trước – NXB Tiến Bộ

250,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Vùng đấ Xanh Nhi Cốp

220,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Kể chuyện về kim loại – NXB Mir

450,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Nghệ nhân và Margarita – NXB cầu Vồng

250,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán

250,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Tháng tám năm bốn tư – Văn học Liên Xô

300,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Ngôi nhà – NXB Tiến Bộ

200,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Nơi đây bình minh yên tĩnh

220,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Đaghextan của tôi – NXB Cầu Vồng (Bộ 2 cuốn)

200,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Hình học giải trí

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Virut là bạn hay thù

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Đại số giải trí

170,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Những bí ẩn của thế giới vi mô

120,000VND

Sách nghệ thuật sống

Tàu vũ trụ trên quỹ đạo

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Âm sinh học lý thú

120,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Nhịp điệu cuộc sống

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Thức ăn trong tương lai

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Vùng đất Xanh Nhi Cốp – NXB Tiến Bộ

70,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Đất vỡ Hoang – NXB Cầu Vồng

180,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

ÔNG GIÀ KHỐT TA BÍT

470,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Con người trở thành khổng lồ – NXB Cầu Vồng

350,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Bột Mì Vĩnh Cửu – NXB Cầu Vồng

120,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Những mẩu chuyện về Lê Nin

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Cuộc đời của Lê Nin

130,000VND

Tác phẩm kinh điển

Đa Vit Copophin – Dickenx

300,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Tôi hay không phải tôi

120,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Những Miền Trái Chín

450,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Đường Phố người con Út – NXB Cầu Vồng

220,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Truyện ngắn Xô Viết

120,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Xa Mạc Tư Khoa – NXB Thanh Niên

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Xa Mạc Tư Khoa

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Chiến Tranh và Hòa Bình

450,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

SỢI CHỈ MONG MANH

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

HỒI KÝ BRE GIO NEP

200,000VND
170,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Nghỉ hè – NXB Cầu Vồng

220,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Sống mà nhớ lấy

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Mười bảy (17) khoảng khắc mùa xuân

400,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Bò Rừng (Granhin) NXB Cầu Vồng

270,000VND
70,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Chú Bé Rách Rưới

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Ri Hác Dooc Ghê

120,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Con Đường Đau Khổ

420,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Vi Rút là bạn hay thù

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Thời thơ ấu gian khổ

220,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Nguồn Gốc Loài Người – NXB Tiến Bộ

170,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Người lính Ca Dăc Xtan

170,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Sống mà nhớ lấy – NXB Cầu Vồng

270,000VND

Sách xưa

Tặng Vật

370,000VND
420,000VND

Sách xưa

Lời Dâng

370,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Cây xanh rì rào

520,000VND
300,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Sợi chỉ mong manh – NXB Tiến Bộ

300,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Thuyền trưởng đơn vị – NXB Cầu Vồng

470,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Russian Folk tales

120,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Chuyện Phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Winged Tales

170,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Người bạn kiên nghị – NXB Cầu Vồng

150,000VND

Sách cũ

KÍNH VẠN HOA

470,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Con Đường Đau Khổ – A.Tôlxtôi

420,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Ở XỨ CỎ RẬM – NXB Cầu Vồng

520,000VND

Sách cũ

Búp sen xanh

100,000VND
70,000VND
100,000VND
100,000VND

Văn học thiếu nhi

Hoa hồng xứ khác

Sách xưa

LU I PA XTO

50,000VND

Sách xưa

SÔ PANH

50,000VND

Văn học nước ngoài

Phi Trường

100,000VND

Sách xưa

Người Cung Nữ

100,000VND

Sách xưa

Kim Bình Mai

250,000VND

Sách Lịch sử

Lịch sử thế giới

200,000VND

Sách xưa

Vỡ Bờ

150,000VND

Sách xưa

Cội Rễ

170,000VND

Sách xưa

VICH TO HUY GÔ

50,000VND
150,000VND
100,000VND

Sách xưa

Những Vì Sao

50,000VND

Sách cũ

Pháo Đài Số

150,000VND
50,000VND
50,000VND

Sách xưa

Thủy Hử

250,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Giamilya

50,000VND

Sách xưa

Giấy Trắng

100,000VND
300,000VND
100,000VND
250,000VND
150,000VND

Sách xưa

Bố Gìa

100,000VND

Sách nghiên cứu

Cẩm Nang Pháp Luật

200,000VND

Sách xưa

Ai Van Ho

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Tính Cách Nga – NXB Cầu Vồng

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Ni Cô Lai Ô XTƠ RÔP XKI – NXB Cầu Vồng

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Những Người Sinh Viên – NXB Cầu Vồng

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Người thay thế chưa tới – NXB Cầu Vồng

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Lep Tôn XTôi – NXB Cầu Vồng

120,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Cô Xchi A Lùn – NXB Cầu Vồng

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Bức Tranh – NXB Cầu Vồng

100,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Đường Phố Người Con Út – NXB Cầu Vồng

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Andrei The Mastermind – Byelorussian Folk Tales

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Ra đi không trở lại – NXB Cầu Vồng

250,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Đất Vỡ Hoang – Mikhain Solokhop

180,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Mệnh lệnh phải sống – NXB Tiến Bộ

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

The Twelve Months (fairy tale)

170,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Bác Hồ Kính Yêu – NXB Cầu Vồng

220,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

All About The Telescope

200,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

The Seaside ‘Children’s Republic’

150,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

The live bead: Stories and fairy tales

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Chiếc chìa khóa vàng của Buratino

700,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Câu chuyện một tấm bia – NXB Cầu Vồng

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Giương Buồm Lên – Sách NXB Cầu Vồng

270,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

A Ticket To Ride – Nikolai Osipov

240,000VND

Sách văn học Nga, NXB Cầu Vồng

Những cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn

420,000VND

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT