Sài Gòn Chợ Lớn – Những điều bạn chưa biết.

Sài Gòn chợ lớn

Khi nhắc đến Sài Gòn, các nhà sử học thường nói: “Sài Gòn có lịch sử hơn 300 năm. Thuở hình thành cách đây 300 năm, Sài Gòn chỉ bắt đầu từ một xóm nhỏ có diện tích hơn 1 km2 bắt đầu từ ven kênh Tàu Hũ. Và người ta gọi đó là Chợ […]

Tìm hiểu vì sao có tên gọi là Sài Gòn? [Phần 3]

Sài Gòn Năm Xưa

Dù có nguồn gốc từ đâu thì cái tên gọi Sài Gòn nó rất đẹp, dễ đọc, dễ nhớ trong bất cứ ngôn ngữ nào. Ví dụ, tiếng Pháp, tiến Đức bạn đọc ra vẫn vậy. Qua đó ta thấy được cái vĩ của người xưa khi chọn tên gọi Sài Gòn. Thử tìm hiểu […]

Tản mạn về Sài Gòn – Phần 1

Sài Gòn không là nơi ai đó có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được. Người ta phải sống với bản, sống rất thật để thấy rằng Sài Gòn xấu xí, dở hơi và đôi khi còn vô duyên nữa. Vậy mà ai cũng nặng tình, rồi vừa xa một cái là biết […]