Bác Hồ Kính Yêu – NXB Cầu Vồng

220,000VND

Bác Hồ Kính Yêu – NXB Cầu Vồng xuất bản lần đầu năm 1987

Sách bìa cứng, chất lượng tốt

Cùng với toàn thể nhân dân, thiếu niên nhi đồng nước ta đời đời ghi nhớ công ơn trời biển của Bác Hồ. Càng nhớ ơn và kính yêu Bác bao nhiêu, chúng ta càng muốn biết những chuyện về đời hoạt động cách mạng của Bác, để học tập noi gương Bác, rèn luyện trở thành những chiến sĩ trung thành và xuất sắc, kế tục sự nghiệp vĩ đại của Bác.