Đường Phố Người Con Út – NXB Cầu Vồng

Đường Phố Người Con Út – NXB Cầu Vồng

Sách bìa cứng (mất áo ngoài), chất lượng giấy tốt.