Người thay thế chưa tới – NXB Cầu Vồng

100,000

Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng

Năm xuất bản 1986