Cô Xchi A Lùn – NXB Cầu Vồng

150,000VND

Tác giả: I-ô-xíp Lích Xta-nốp

Nhà xuất bản: NXB Cầu Vồng

Năm xuất bản 1985