Những mẩu chuyện về Lê Nin

150,000VND

Những mẩu chuyện về Lê Nin

Tác giả: A-lếch-xan-đrơ Cô-nô-xốp

NXB Cầu Vồng 1987

Sách như hình