Người lính Ca Dăc Xtan

170,000VND

Người lính Ca Dăc Xtan

NXB Cầu Vồng

Không rách, hiện trạng như hình