Người xanh của trái đất hồng

120,000VND

Tác giả : Vitali Melentiev
Dịch giả : Đặng Ngọc Long
Nhà xuất bản : Trẻ
Phát hành: 1986
Tình trạng: Tốt